Alles over thermische breuken in glas

Een thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil ontstaat van meer dan 30° C, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk.

Thermische breuk herkennen

Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het ‘gewoon’ breken van glas. Typisch is de inloop, die loopt altijd vanaf de glasrand over de kortste afstand naar de koude-/warmtezone, waarna de breuk duidelijk van richting verandert en vervolgens in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kunt u het beste door onze glasspecialist laten beoordelen.

Thermische breuk voorbeeld

Thermische breuk check

Benieuwd of u een thermische breuk heeft? Stuur gerust even een foto via ons contactformulier om hier zeker van te zijn. In veel gevallen kunnen wij uw glas vervangen op kosten van uw glasverzekering.

Thermische breuk via de verzekering?

Stel je hebt een thermische breuk. De kosten voor het vervangen van het glas worden gelukkig steeds vaker opgenomen in een glasverzekering. Wanneer glasbreuk zich herhaalt, kan dit duiden op een productiefout van de glasleverancier. In dit geval kunt u aanspraak maken op de garantie van het glas. Wanneer een thermische breuk binnen de garantie voorwaarden van de glasleverancier valt, zullen zij nieuw glas leveren en de kosten van plaatsing vergoeden. Alleen wanneer glasbreuken zich herhalen en u heeft de adviezen van de glaszetter of glasleveranciers niet opgevolgd, dan zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Hoe voorkomt u een thermische breuk?

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuken fors verkleinen door:

 • Het plaatsen van jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing;
 • Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen;
 • De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie;
 • Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing;
 • Voorkom handelingen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

Thermische breuk voorkomen met gehard glas

Een thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij een breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door onze glasspecialist.

Ook belangrijk: het goed plaatsen van het glas en onderhoud

Normen voor het plaatsen

Om de kwaliteit van isolerend dubbelglas en HR++ beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. Glas Compleet levert en plaatst het glas volgens de NEN 3576 en NPR 3577 normen. Voor het plaatsen van isolatieglas is dus deskundigheid en vakmanschap nodig.

Onderhoud van uw beglazing

Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR++ beglazing, maar houdt u ook recht op garantie.

Normen en richtlijnen bij onderhoudswerkzaamheden
Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.

Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Wij adviseren om tenminste één keer per jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) controleren op eventuele gebreken.

Garantie van glas

In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelgas en HR++ beglazing. Indien u isolerend dubbelglas en HR++ beglazing door Glas Compleet laat leveren en plaatsen, krijgt u een garantie van maar liefst vijftien jaar! Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen.

Aan de garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Hieronder vindt u welke dit in het algemeen zijn zoals is vastgesteld door deze 4 partijen:

Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door u als eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode zal gekeken worden waardoor het defect is ontstaan. Dit kan zijn door:

 • een productiefout
 • een plaatsingsfout of
 • onvoldoende onderhoud

Productiefout in de beglazing

Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van het glas valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter inclusief een vaste vergoeding voor de plaatsing ervan. Dit is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. Soms is deze vergoeding niet volledig kostendekkend. Het kan daarom zijn dat uw glaszetter de extra kosten voor het plaatsen van het glas aan u doorberekend. Belangrijk is dan wel dat de glaszetter dit van te voren heeft vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor het glas binnen de garantietermijn defect raakt, is degene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor de rekening van de glaszetter.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan het isolatieglas, dan zijn de kosten voor het vervangen voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van schade geldt dit.

Wat te doen bij een klacht?

Bewaar altijd het garantiebewijs van uw glaszetter. Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn defect gaan, dan kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de garantie van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en productiedatum van het glas. Zo weet u van welke fabrikant het glas is en wanneer het is gemaakt. Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het vervangen van het glas. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Benieuwd of u een thermische breuk heeft? Neem gerust even contact op met één van onze experts!

WAARMEE KUNNEN WE HELPEN?

 • Glasschade herstel

  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor glasschade herstel.

 • Glas vervangen

  Is uw glas lek? Of wilt u betere isolatie? Wij helpen graag.

 • Glas op maat

  Wij maken elke type glas op maat voor.

 • Glasproducten

  Wilt u een nieuwe keuken- of douchewand? Wij maken deze op maat voor u.

WAAROM GLAS COMPLEET?

 • Geen voorrijkosten

 • Alle glassoorten

 • Binnen 30 minuten ter plaatse

 • Geholpen door vakmensen

Nog niet helemaal overtuigd van onze glasservice? Bekijk dan de referenties van onze klanten.


ONS WERKGEBIED

Vanuit onze werkplaatsen in Lelystad en Almere
bedienen wij Flevoland, Eemland en ’t Gooi.

werkgebied